Regulament Concurs DC Super Pets

22 iulie 2022

Regulament campanie publicitara Castiga premii originale “DC SUPER PETS” I. Organizatorul si locatia campaniei publicitare «Castiga premii originale “DC SUPER PETS”» 1.1. Organizatorul campaniei publicitare “Castiga premii originale “DC SUPER PETS””este S.C. CINEMA PALACE S.R.L., societate romana, cu sediul in orasul Oradea, jud. Bihor, str. Nufarului, nr. 30, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J05/467/20.03.2009, cod unic de inregistrare fiscal RO 25324207. 1.2. Campania “Castiga premii originale “DC SUPER PETS” va fi organizata online, pe profilul de Facebook al Cinema Palace Oradea. II. Durata campaniei publicitare 2.1. Campania se desfasoara incepand cu data de 29.07.2022 ora 13:00 si se incheie la data de 04.08.2022 la ora 17:00. Campania se efectueaza in baza Deciziei administrative a S.C. Cinema Palace S.R.L si are ca scop promovarea serviciilor si activitatilor ce se desfasoara in cadrul Cinematografului Cinema Palace Oradea. III. Drept de participare 3.1. Au drept de participare la campanie numai persoanele fizice, rezidente in Bihor sau care au posibilitatea de a se deplasa pentru ridicarea premiului si care au posibilitatile tenhnologice de a participa la aceasta campanie (cont de facebook, computer etc). Pentru a intra in concurs, participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi: a. Like la pagina Cinema Palace http://www.facebook.com/CinemaPalaceOradea b. Distribuie/ da Share la postarea de concurs de pe pagina de Facebook Cinema Palace. c. Eticheteaza un (1) prieten alaturi de care ai dori sa vizionezi filmul. 3.2. Nu pot participa la aceastǎ campanie: - angajaţii societatilor comerciale LOTUS CENTER S.A. şi CINEMA PALACE S.R.L. - asociatii/actionarii precum si rudele pana la gradul unu (1) inclusiv sau afinii (sot/sotie, parinti/copii) ai tuturor celor mentionati anterior. 3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu castigatorii acestei campanii. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta promotie nu va fi de natura de a crea nici un fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului. IV. Descrierea campaniei In perioada 29.07.2022, ora 13:00 - 04.08.2022, ora 17:00, cei care doresc sa participe la concurs, trebuie sa parcurga cei 4 pasi de la punctul 3.1. In data de 04.08.2022, la ora 17:00 concursul se va inchide si vor fi alesi cinci (5) castigatori cu ajutorul siteului https://commentpicker.com . Astfel, presoanele extrase, vor fi premiate dupa cum urmeaza: - prima persoana extrasa va castiga 1 buc jucarie nr.1 – HJF35 - a doua persoana extrasa va castiga 1 buc jucarie nr.2 – HGL08 - a treia persoana extrasa va castiga 1 buc jucarie nr.3 – HJF28 - a patra persoana extras ava castiga 1 buc jucarie nr.4 – HGL17 - a cincea persoana extrasa va castiga 1 buc jucarie nr.5 – GWT24 Nu vor intra in cursa pentru premiu persoanele care: - nu indeplinesc cele 3 conditii de la punctul 3.1 - nu distribuie/dau share fotografiei de concurs in perioada mentionata - distribuie o alta fotografie decat cea indicata - au setarile contului restrictionate si nu publice, astfel incat numele nu le este vizibil in lista celor care au dat share imaginii de concurs V. Acordarea premiilor 5.1. Premiile vor fi acordate fizic si personal castigatorilor in baza actului de identitate, incepand cu data de 05.08.2022, la Cinema Palace, din Lotus Center. 5.2. Premiile nu se acorda in bani, nu pot fi preschimbate in bani si nu sunt transmisibile. 5.3 Castigatorii vor fi anuntati in data de 04.08.2022 pe pagina de Facebook Cinema Palace, imediat dupa deliberare. 5.4. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa se prezinte la Cinema Palace din Lotus Center incepand cu data de 05.08.2022, cu cartea de indentitate, pasaportul sau legitimatia de sedere temporara (in cazul persoanelor fizice nerezidente). 5.5. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul va completa o declaratie pe proprie raspundere cum ca nu se incadreaza in prevederile specificate la punctul 3.2. al prezentului regulament care nu-i da drept de participare la campanie. 5.6. In cazul in care castigatorul nu se prezinta in termenul comunicat sa-si ridice premiul, sau nu poate prezenta buletinul (cartea) de identitate sau un alt act care sa ii probeze identitatea (pasaport sau legitimatie de sedere temporara), premiul nu se acorda. 5.7. Prin participarea la aceastǎ campanie, castigatorii sunt de acord ca S.C. Lotus Center S.A. sa le utilizeze imaginea in scopuri promotionale pe canalele de promovare interne sau externe, presa, prin mijloace printate, video si audio legate de aceastǎ promotie. 5.8. Premiul va fi acordat de catre un reprezentant al Cinema Palace din Lotus Center. Organizatorul nu se angajeaza sa trimita prin posta sau curier premiul, castigatorii fiind astfel obligati sa se prezinte personal cu un document ce le atesta identitatea, la Cinema Palace, in Lotus Center. 5.9. In cazul in care unul dintre castigatori nu se poate prezenta personal sa isi ridice premiul, Cinema Palace nu va expedia premiul prin posta sau curier, iar acesta va ramane in posesia Organizatorului. VI. Dispoziţii finale 6.1. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul. 6.2. In cazul in care organizarea campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei. 6.3. Regulamentul oficial al campaniei va fi disponibil în mod gratuit in cadrul Cinema Palace. 6.4. Campania se va derula in conditiile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. 6.5. S.C. Cinema Palace S.R.L isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati. S.C. Cinema Palace S.R.L.