Regulament concurs ”Experimentează tehnologia Dolby Atmos la Cinema Palace”

23 septembrie 2020

Regulament concurs  ”Experimentează tehnologia Dolby Atmos la Cinema Palace”

 

 1. Organizatorul concursului ”Experimentează tehnologia Dolby Atmos la Cinema Palace”
 2. Organizatorul concursului ”Experimentează tehnologia Dolby Atmos la  Cinema Palace”

este CINEMA PALACE S.R.L., societate românǎ, cu sediul în oraşul Oradea, jud. Bihor, str. Nufărului, nr. 30, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J05/467/20.03.2009, cod unic de înregistrare, RO 25324207.

 1. Concursul ”Experimentează tehnologia Dolby Atmos la  Cinema Palace” va fi organizat online, pe contul de Instagram al Cinema Palace Oradea și pe pagina de Facebook Cinema Palace, din Oradea, str. Nufărului, nr. 30 şi va fi numit în continuare în prezentul regulament “Concurs”.
  1. Durata concursului
 2. Concursul ”Experimentează tehnologia Dolby Atmos la  Cinema Palace” va începe în data de 23.09.2020 ora 17 :00 şi se va finaliza la data de 27.09.2020 ora 17 :00.Concursulse efectuează în baza Deciziei administrative a CINEMA PALACE S.R.L. şi are ca scop promovarea cinematografului.

 

 1. Dreptul de participare

 

 1. Au drept de participare la concursnumai persoanele fizice care vor aprecia postarea legată de concurs și vor eticheta o persoană cu care ar dori să vină la film - pentru concursul de pe Instagram și cei care vor aprecia, distribui postarea și vor eticheta o persoană cu care ar dori să vină la film – pentru concursul de pe pagina de Facebook. Perioada de desfășurare a Concursului este 23.09.2020 -27.09.2020.
 2. Au drept de participare la acest concurs toate persoanele care îşi pot demonstra identitatea prin prezentarea B.I./C.I. sau a paşaportului, în cazul persoanelor nerezidente.
 3. Fiecare Participant la Concurs este de acord şi îşi asumă prevederile prezentului regulament.
 4. Pentru a participa la prezentul Concurs, Participanții trebuie să dețină un cont Instagram/pagină de Facebook valid/ă, precum și să respecte prevederile prezentului Regulament. CINEMA PALACE S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de informație falsă furnizată de Participanți și nici pentru prelucrarea informațiilor astfel furnizate.
 5. Înscrierea în activitatea promoţională se poate face doar personal.
 6. O persoană se poate înscrie doar o singură dată la această activitate promoţională.
 7. Va exista un singur câștigător pentru concursul de pe Facebook și un singur câștigător pentru concursul de pe Instagram. Premiul constă în 2 bilete gratuite la film pentru câștigătorul concursului de pe Facebook și 2 bilete gratuite la film pentru câștigătorul concursului de pe Instagram.
 8. Organizatorul îşi rezervǎ dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, numele, fotografia şi eventuale materiale filmate cu câştigătorul acestui concurs. Prelucrarea, utilizarea şi publicarea informaţiilor de mai sus, precum şi a imaginii participanţilor la acest Concurs nu va fi de natură de a crea niciun fel de obligaţii, inclusiv de naturǎ financiarǎ, în sarcina Organizatorului.

3.9.Nu pot participa la aceastǎ campanie:

      -        angajaţii societatilor comerciale LOTUS CENTER S.A. şi CINEMA PALACE S.R.L.

      -        asociatii/actionarii precum si rudele pana la gradul unu (1) inclusiv sau afinii (sot/sotie, parinti/copii) ai tuturor celor mentionati anterior.

 

 1. Mecanismul de desfășurare al concursului

 

4.1.Pentru înscrierea la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a condițiilor:

a) Participantul trebuie să îndeplinească condițiile de participare menționate mai sus;

b)Înscrierea la Concurs trebuie să se realizeze în perioada 23.09.2020 ora 17:00  - 27.09.2020 ora 17:00.

4.2.În vederea înscrierii pentru concursul de pe Facebook, Participanții trebuie să parcurgă următorii pași:

a) Like&Share la postare.

c) Etichetează un prieten cu care vrei să vii la film.

În vederea înscrierii pentru concursul de pe Instagram, Participanții trebuie să parcurgă următorii pași:

a) Like la postare.

c) Etichetează un prieten cu care vrei să vii la film.

Îndeplinind condițiile de mai sus, Participantul va intra automat în extragerea din data de 27.09.2020, atunci când se va desemna și câștigătorul concursului.

 

 1. Descrierea premiilor şi acordarea lor

5.1.Câștigătorul va fi desemnat în data de 27.09.2020.

5.2.În vederea desemnării câștigătorului, Organizatorul va folosi platforma online commentpicker.com.

Dacă la verificarea finală, câștigătorul nu îndeplinește condițiile pentru atribuirea premiului, premiul acestuia va fi anulat și se va realiza o nouă extragere.

 

Numele câștigătorului va fi publicat de către Organizator pe contul de Instagram/pe pagina de Facebook, în data de 27.09.2020, ca și comment la postarea despre Concurs.

După postarea anunțului cu numele câștigătorului, acesta va fi contactat prin mesaj privat și se vor stabili toate detaliile pentru a intra în posesia premiului. Intrarea în posesia premiilor se va face în baza actului de identitate B.I./C.I. sau a paşaportului.

În cazul în care câștigătorul nu răspunde la mesajul privat până în data de 27.09.2020, premiul va rămâne în proprietatea Organizatorului, câștigătorul nemaiavând posibilitatea de a emite pretenții cu privire la acesta.

5.3.Premiul care va fi oferit persoanei care îndeplinește condiţiile de participare este format din 2 bilete gratuite, valabile în perioada 28.09.2020-01.10.2020.

 1. La Concurs participă doar persoanele care întrunesc toți pașii necesari înscrierii la acesta.

5.6.Odată cu participarea la Concurs, Participantul este de acord cu prevederile prezentului regulament. De asemenea, Participantul este de acord să îi fie utilizată imaginea în scopuri promoţionale pe canalele de promovare interne sau externe, presă, prin mijloace printate, video şi audio legate de această Campanie, în condițiile GDPR.

5.7.Odată cu înmânarea premiului, reprezentantul CINEMA PALACE S.R.L. va prezenta şi va pune la dispoziţia Participantului regulamentul Concursului. Astfel, prin ridicarea premiului, Participantul îşi asumă prevederile prezentului regulament.

5.8.În cazul în care condiţiile vor fi îndeplinite, câştigătorul va fi validat şi i se va înmâna premiul corespunzător, pe baza unui proces verbal. În cazul în care câştigătorul este minor sau interzis judecătoresc, premiul va fi înmânat părinţilor, tutorilor sau curatorilor, după caz, în condiţiile prezentului regulament.

 

 1. Confidenţialitatea datelor

 

6.1. Organizatorul, în vederea desfăşurării Concursului, prelucrează datele personale ale participanţilor la acest concurs în conformitate cu Regulamentul GDPR, pentru îndeplinirea acțiunii de marketing. Prin comunicarea datelor cu caracter personal, câştigătorul premiului Concursului îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului.

6.2.Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanţilor.

6.3. Datele cu carater personal colectate în cadrul acestei campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

 

 

 

      VII.      Dispoziții finale

 1. În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage premiul acordat.
 2. În cazul în care organizarea Concursului este împiedicată de evenimente de forţă majoră, Organizatorul îşi rezervǎ dreptul de a decide, după caz, încheierea sau prelungirea acestuia.
 3. Premiul neacordat, indiferent de motiv, va rămâne în proprietatea Organizatorului, care-şi rezervǎ dreptul de a-l folosi după cum crede de cuviinţă.
 4. Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe www.cinemapalace.ro.
 5. Concursul se va derula în condiţiile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.
 6. CINEMA PALACE S.R.L. îşi rezervǎ dreptul să modifice prezentul regulament de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesaţi.
 7. Dacă unul sau mai mulţi câştigători nu se pot deplasa pentru a-şi ridica premiul, Cinema Palace nu se angajează să îl trimită prin poştă sau curier, câştigătorului. Premiul astfel nerevendicat personal, va rămâne în proprietatea Organizatorului

 

                                                                      CINEMA PALACE S.R.L.