Alatura-te Familiei Cinema Palace!

24 iunie 2013

Cere talonul de participare de la casierie, completeaza cele 5 stampile si primesti la alegere un bilet la FILM sau un Meniu Kids! 

Regulament de participare

Campania “Alătură-te Familiei Cinema Palace”

 

I.                   Organizatorul şi locaţia campaniei “Alătură-te Familiei Cinema Palace”

1.1.   Organizatorul campaniei este S.C. Cinema Palace S.R.L., societate românǎ, cu sediul în oraşul Oradea, jud. Bihor, str. Nufarului, nr. 30, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J05/467/20.03.2009, cod unic de înregistrare fiscal RO 25324207, reprezentată prin Mezea Zoiţa în calitate de Administrator.

1.2.   Campania “Alătură-te Familiei Cinema Palace” va fi organizată în incinta Cinema Palace din cadrul Complexului Comercial Lotus Center, amplasat în localitatea Oradea, str. Nufărului, nr. 30.

II.                 Durata campaniei promotionale

2.1.   Campania “Alătură-te Familiei Cinema Palace” începe în data de 24.06.2013, ora 10:00 şi se va încheia în data de 31 octombrie 2013. Campania “Alătură-te Familiei Cinema Palace” se efectuează în baza deciziei administrative a S.C. Cinema Palace S.R.L. şi are ca scop promovarea serviciilor şi activitǎţilor ce se desfǎşoarǎ în cadrul Cinema Palace.

III.              Drept de participare

3.1.   Au drept de participare la aceasta campanie doar persoanele fizice, clienţi ai Cinema Palace, care achizitionează pachete Family, în variantele 2+1 sau 2+2.

3.2.   Organizatorul îşi rezervă dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, fotografia şi materialele filmate cu participanţii la această campanie. Prelucrarea, utilizarea şi publicarea informaţiilor de mai sus precum şi a imaginii participanţilor la această campanie, nu va fi de natură de a creea nici un fel de obligaţii, inclusiv de natură financiară, în sarcina Organizatorului.

IV.             Descrierea şi modalitatea de acordare a premiilor

4.1.   Începând cu data de 24 iunie 2013, fiecare client al Cinema Palace care achiziţionează un pachet Family, în una din variantele 2+1 sau 2+2, va primi de la casieria cinematografului, spre completare, talonul de participare la campanie. După completarea acestuia completă şi corectă, clientul va preda persoanei de la casieria cinematografului talonul de înscriere la campanie, în schimbul căruia va primi talonul de participare la campanie, pe care, în timp de maxim 120 de zile, trebuie să completeze cele 5 ştampile-fiecare obţinându-se pentru un pachet Family achiziţionat.

4.2.   Pa talonul de participare la campanie clientul va primi o ştampilă, aferentă primei achiziţii a unui pachet Family.

4.3.   Valabilitatea talonului de participare este de 120 de zile de la data primirii lui de la casieria Cinema Palace. În aceste 120 de zile, clientul trebuie să completeze cele 5 ştampile, fiecare obţinându-se pentru un pachet Family achiziţionat.

4.4.   În momentul în care clientul a completat cele 5 ştampile pe talonul de participare la campanie, acesta va primi pe loc de la Cinema Palace, la alegere, unul din premiile:

-un Meniu Kids de la Candy Bar;

-o invitaţie la film, valabilă pentru orice film din programul Cinema Palace, de luni până joi, cu excepţia Avanpremierelor.

4.5.   La fiecare pachet Family achiziţionat, clientul va primi o stampila pe talonul campaniei.

4.6.   Timp de 120 de zile de la primirea talonului, clientul trebuie să completeze şi restul de ştampile până la 5, necesare pentru a beneficia de unul din premiile campaniei, conform punctului 4.4 din prezentul Regulament.

4.7.   Intrarea în posesia talonului de participare la campanie se face în baza talonului de înscriere la campanie, care i se va înmâna spre completare clientului de către un reprezentant Cinema Palace, la prima achiziţie a unui pachet Family.

4.8.   Oferirea de date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul talonului de participare la campanie şi bifarea căsuţei « Doresc să primesc informaţii cu privire la promoţiile şi evenimentele organizate de Cinema Palace», constituie exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la prelucrarea de către SC Cinema Palace SRL a datelor colectate în cadrul campaniei “Alătură-te Familiei Cinema Palace”, precum şi stocarea lor ulterioară într-o bază de date.

4.9.   Pentru a intra în posesia unuia din premiile campaniei, clientul trebuie sǎ prezinte la casieria Cinema Palace talonul de participare la campanie, complet cu toate cele 5 ştampile necesare.

4.10.     Aceasta campanie nu se cumulează cu nicio altă campanie organizată de Cinema Palace.

4.11.     Premiile campaniei nu se acordǎ în bani si nu pot fi preschimbate în bani.

V.                Dispoziţii finale

5.1.   În cazul în care, în urma unor verificǎri ulterioare, se constatǎ cǎ una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul îşi rezervǎ dreptul de a retrage premiul acordat.

5.2.   În cazul în care organizarea campaniei este împiedicata de evenimente de forţǎ majorǎ, Organizatorul îşi rezervǎ dreptul de a decide, dupǎ caz încheierea sau prelungirea campaniei.

5.3.   Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor rǎmâne în proprietatea Organizatorului, care-şi rezervǎ dreptul de a le folosi în campaniile urmatoare.

5.4.   Regulamentul oficial al campaniei va fi publicat pe www.cinemapalace.ro, www.lotus-center.ro, şi va fi disponibil în mod gratuit la casieria Cinema Palace.

5.5.   S.C. Cinema Palace S.R.L îşi rezervǎ dreptul sǎ modifice prezentul regulament de câte ori este necesar, cu informarea corespunzǎtoare a celor interesaţi.

 

S.C. CINEMA PALACE S.R.L.

 

S.C. CINEMA PALACE S.R.L. a hotărât prelungirea duratei campaniei “Alătură-te Familiei Cinema Palace” până în data de 31.12.2013, în condiţiile prezentului Regulament.

S.C. CINEMA PALACE S.R.L.

S.C. CINEMA PALACE S.R.L. a hotărât prelungirea duratei campaniei “Alătură-te Familiei Cinema Palace” până în data de 01.05.2014, în condiţiile prezentului Regulament.

S.C. CINEMA PALACE S.R.L.

S.C. CINEMA PALACE S.R.L. a hotărât prelungirea duratei campaniei “Alătură-te Familiei Cinema Palace” până în data de 31.12.2014, în condiţiile prezentului Regulament.

 

S.C. CINEMA PALACE S.R.L.

S.C. CINEMA PALACE S.R.L. a hotărât prelungirea duratei campaniei “Alătură-te Familiei Cinema Palace” până în data de 31.12.2015, în condiţiile prezentului Regulament.

S.C. CINEMA PALACE S.R.L.

S.C. CINEMA PALACE S.R.L. a hotărât prelungirea duratei campaniei “Alătură-te Familiei Cinema Palace” până în data de 31.12.2017, în condiţiile prezentului Regulament.

 

S.C. CINEMA PALACE S.R.L.